Wat wij doen

Wij telen aardappels. Daarin zijn wij onderscheidend goed. De vaste kern van vijf Hovagro-collega’s zorgt voor de landbewerking. Tijdens het oogstseizoen worden we tijdens de oogst ondersteund door een groep van circa 30 vakkundige zzp’ers.


Uit de beste grond komen de beste aardappels

Het proces van aardappels telen hebben we van teelt tot verkoop in eigen beheer; de volledige cyclus. Daar hoort bijvoorbeeld ook de vermeerdering van het pootgoed bij. Wat wij in het voorjaar poten, selecteren we namelijk zelf tijdens de winter op onze locatie. Zo sluiten we de cirkel en hebben we controle over het complete proces.


Rijke grond

Heb je het over Zuid-Limburg dan heb je het al snel over löss; een unieke grondsoort en voedingsbodem waar een aardappel heel goed in gedijt. Neem bijvoorbeeld de bewaartijd. Een aardappel uit lössgrond laat zich veel makkelijker langer goed bewaren. Tot wel 9 maanden lang! 

Leuk om te weten


Terwijl wij de nieuwe aardappel oogsten, rijden we de laatste partijen van de oogst van een jaar eerder pas uit. Zolang bewaren wij onze oogst. 

Stabiel binnenklimaat

Het lang bewaren van de aardappel is een onderscheidende specialiteit. Onze opslaglocaties zijn ervoor ontwikkeld. Zo is de verluchting optimaal en zorgen de volledig betonnen muren voor een keldereffect en dus voor een zeer stabiel klimaat, ongeacht de weeromstandigheden buiten. (Dat de vele zonnepanelen op het dak de warmte weerkaatsen (plus energie opvangen) is een mooie bijvangst.)


Aardappels

90% van Hovagro’s oogst bestaat uit aardappels. Daarvoor maken we gebruik van circa 500 hectare grond. Wij pakken de volledige cyclus op; van voorselectie tot poten, verzorgen, rooien en opslaan. Een bewuste keuze die ervoor zorgt dat we in controle zijn over elke fase en niet afhankelijk zijn van derden. En dat is goed nieuws voor onze afnemers; zij kunnen altijd rekenen op de allerbeste aardappels.


Suikerbieten

Naast aardappels telen we jaarlijks circa 40 hectare suikerbieten. Deze worden uitsluitend geteeld voor de winning van suiker en de biodiversiteit van onze landbouwgrond. De teelt gebeurt volledig machinaal en start met het zaaien in het voorjaar. Zodra de grond het toelaat gaan de zaadjes de grond in. Hoe vroeger de biet gezaaid wordt hoe langer deze kan groeien en hoe groter de kans op een hoge opbrengst.

Leuk om te weten


Behalve suiker levert de suikerbiet veel zuurstof op en onttrekt het een enorme hoeveelheid CO2. Eén hectare suikerbieten is in staat om 15 miljoen liter zuurstof per jaar te produceren. Dat is meer dan 1 hectare bos! 

Granen

Behalve suikerbieten telen we in het kader van de biodiversiteit ook graan; een essentieel rustgewas voor de bodem. We verhakselen bij de oogst al het stro om de bodemvruchtbaarheid te vergroten, dienen organische mest toe en telen vervolgens een groenbemester voor extra bodemvoeding. De wintergranen zaaien we in het najaar, na de aardappeloogst.


Mais

Naast suikerbieten en granen telen we ook mais; circa 50 hectare per jaar. Mais is een graangewas dat we voornamelijk leveren aan collega-boeren uit de regio. Zij gebruiken de mais als voer voor hun koeien. In ruil daarvoor ontvangen wij koeienmest voor de bemesting en mogen wij aardappels planten op hun grond. Win-win.