Bewust

Het milieu en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s binnen onze bedrijfsvoering. De gezondheid en vruchtbaarheid van onze akkers zijn onze verantwoordelijkheid.


Weerbaar en vruchtbaar

Biodivers telen is een van de onderdelen van onze duurzaamheidsambitie. Het maakt de grond weerbaar en vruchtbaar. Daarom bemesten we bijvoorbeeld organisch en selecteren we bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk op biologische eigenschappen.


Water vasthouden

Wij doen al meer dan 20 jaar aan niet-kerende grondbewerking. Eenvoudig gezegd; we ploegen de grond helemaal niet om of veel minder diep. Deze manier van grondbewerking is typisch voor akkerbouwbedrijven in de Limburgse heuvels. Het verhoogt het waterbergend vermogen van de grond, waardoor het water veel minder snel de dalen in loopt. Ook blijft er meer organische massa achter op de akkers en dus een rijker bodemleven en een weerbaardere bodem. Deze methode bindt meer CO2 dan een omgeploegde akker. Daarmee lopen we voor op de rest van Nederland.


Energie vangen

Tenslotte zet Hovagro 100% in op zonnepanelen. Maar liefst honderden panelen liggen op de daken van onze opslaghallen. De panelen vangen niet alleen 1.7 mW energie op, maar kaatsen ook warmte terug waardoor de opslaghallen niet onnodig verhitten. Overigens is de 1.7 mW energie twee keer meer dan we nodig hebben.