Machines

Trekkers

Met behulp van de trekker kunnen we verschillende machines aansluiten om onze gronden te bewerken. Op dit moment maken we gebruik van Fendt tractoren, die een breed scala aan vermogens bieden, variërend van 140 tot wel 500 pk. Hierdoor kunnen we voor elke specifieke taak de ideale trekker inzetten, waardoor de bodem zo min mogelijk wordt belast.


Overlaadcombinatie

Met behulp van de Grimme CleanLoader reinigen we de aardappels voor de eerste keer op het land.

Hierdoor transporteren we een schoner product en dus minder aarde naar onze loodsen.

De CleanLoader is zeer mobiel, hij klapt in en uit binnen 10 minuten.

100 ton/uur

Selectiekar

We telen ons eigen pootgoed. Deze teelt verschilt niet veel van de consumptieteelt, behalve dat alle zieke planten handmatig dienen te worden verwijderd.

Met de selectiekar kunnen onze medewerkers zich efficient verplaatsen over het land en zieke planten gemakkelijk en snel herkennen en verwijderen.

1 ha/uur

Rotoreg

De Rotoreg is een grondbewerkingsmachine waarmee we de grond verkruimelen en tevens egaliseren. Hierdoor ontstaat er een geschikte ondergrond waar we onze gewassen in kunnen zaaien en poten.

2 ha/uur

Cultivator

Al meer dan 10 jaar voeren we een niet-kerende grondbewerking uit, waardoor we de verstoring van de bodem en erosie beperken. Je vindt op ons bedrijf dus geen ploeg. De hoofdgrondbewerking doen we met de Amazone Ceus. Met de combinatie van schijven en tanden kunnen we de bovenste laag goed mengen, maar ook dieper in de bodem werken.

8 ha/uur

Snijmachine

Het pootgoed dat groter is dan 50 mm wordt gesneden. Door het snijden worden de veelal slapende ogen geactiveerd.

De beiden helften leveren samen meer stengels op dan één hele aardappel. Door het snijden besparen we dus in pootgoed.

3 ton/uur

Stortbak

De aardappels die van het land komen, kiepen we in de stortbak.

Via het rollenbed worden ze getransporteerd en gereinigd, zodat ze schoon de schuur in gaan. Tijdens het reinigen wordt zoveel mogelijk loof en grond gescheiden van de aardappels.

75 ton/uur

Hallenvuller

Met deze machine worden de aardappels die van de stortbak komen in de schuur geplaatst. We stapelen ze tot een hoogte van 5 meter. Zo worden de schuren goed gevuld, zonder dat er beschadigingen aan het product ontstaan. De machine kan volledig automatisch werken of handmatig op afstand bestuurd worden.

75 ton/uur

Kunstmeststrooier

Met onze kunstmeststrooier voorzien we de akkers voor en tijdens het groeiseizoen van voedingsstoffen. Met behulp van taakkaarten passen we de stooihoeveelheid aan, afhankelijk van de stand en behoefte van het gewas. Dankzij radar en windcontrole strooien we constant op de juiste plek voor een optimaal resultaat en beperkte overbemesting.

20 ha/uur

Pootmachine

Met onze pootmachines poten we de aardappels in de grond, waarna we ze bedekken met een laag aarde. Met behulp van de aanaardkappen, die aan de pootmachines vastzitten, worden er strakke ruggen gemaakt. De pootafstand tussen de aardappels in de ruggen varieert tussen 25 en 30 cm.

0,8 ha/uur

Veldspuit

Met de veldspuiten zorgen we voor een gezond gewas. We gebruiken ze voor gangbare en biologische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook voor vloeibare bemesting zoals stikstof, kali en mangaan. Dankzij sectiecontrole, automatische boomhoogte regeling en MagGrow beperken we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk.

8 ha/uur

MagGrow

MagGrow magnetiseert de spuitvloeistof en verbetert het druppelspectrum. Het aantal druppels van 100 tot 350 micrometer is veel groter dan bij een standaard spuitsysteem. Hierdoor onstaat minder drift. Door de lagere oppervlaktespanning van de vloeistof, vloeien druppels beter uit en rollen ze minder snel van het blad. Door de magnetische lading hechten ze beter aan het gewas en verbetert de dekking aan de onderkant van het blad.


Aardappelrooier

De aardappels worden in het najaar geoogst met de aardappelrooier. De machine is voorzien van diverse reinigingstechnieken die ervoor zorgen dat tijdens het oogsten al zoveel mogelijk grond en loof gescheiden wordt van de aardappels. Hierdoor brengen we een schoner product naar de boerderij.

50 ton/uur of 0,8 ha/uur

Zaaimachine

Met deze machine zaaien we granen en groenbemesters. Dankzij de schijveneg is het mogelijk om zowel de grondbewerking als het zaaien in één werkgang uit te voeren. De vele wielen van de machine zorgen ervoor dat er een vlak en vast zaaibed ontstaat. Daarin wordt het zaaigoed gezaaid en daarna weer toegedekt met grond.

3 ha/uur

Kanaalreiniger

Met de Bully worden, na het verladen van de aardappels, de ondergrondse ventilatiekanalen gereinigd. De Bully schuift de losliggende grond bij elkaar, waarna deze eruit geschept kan worden. De onbemande machine wordt bestuurd met een afstandsbediening en is voorzien van camera’s.


Kisten

Kisten worden gebruikt om het pootgoed in te bewaren. De kisten, met 1.250 kg pootgoed per kist, worden in koelcellen gestapeld en bewaard bij 4°C. Met behulp van diverse sensoren kan de kistenvuller de kisten volledig automatisch afvullen.

30 ton/uur

Drukkamer

Doordat de aardappels bijna het jaarrond bewaard worden is het noodzakelijk om ze goed te beluchten. Met grote ventilatoren blazen we lucht tussen de aardappels door. De drukkamer zorg ervoor dat de luchtstroom verdeeld wordt over de ventilatiekanalen. Zo vindt er een gelijkmatige beluchting plaats en kunnen we alle aardappels lang bewaren.


Koelinstallatie

De aardappels worden bijna jaarrond bewaard: vanaf de oogst in oktober tot eind augustus. Door ze te bewaren bij 7°C blijven de ze vers en lekker. Al onze loodsen zijn uitgerust met mechanische koeling die gevoed worden met stroom, opgewekt door onze eigen zonnepanelen.

Ca. 800 kW

Greencutter

In het voorjaar vernietigen we met de Greencutter het vanggewas. Vanggewassen worden gezaaid na het hoofdgewas en zorgen ervoor dat overgebleven meststoffen zoals nitraat, niet in de grond uitspoelen. Zo blijven het jaar erna de meststoffen beschikbaar voor het hoofdgewas. Ook zorgen deze vanggewassen voor extra stikstofbinding uit de lucht.

11 ha/uur

Vrachtwagen

Sinds enkele jaren zetten we vrachtwagens in voor een deel van het transport van onze aardappels. Ze gebruiken minder brandstof en maken minder lawaai op de weg.

30 ton/vracht

Wasinstallatie: ontstenen

In het waterbassin zakken de stenen naar de bodem, terwijl de aardappels blijven bovendrijven. De stenen worden zo verwijderd. Hiermee voorkomen we beschadigingen aan de aardappels, vermijden we onnodig transport en voorkomen we het risico op schade bij het snijden van de aardappels in de frietfabriek.

70 ton/uur

Wasinstallatie: wassen

De aardappels worden gewassen in een ronddraaiende trommel, gevuld met water. Net zoals de wasmachine thuis. De grond wordt hierdoor verwijderd. Zo hoeven we minder gewicht te transporteren en kunnen we beter zien welke aardappels verwijderd moeten worden, omdat ze niet geschikt zijn voor de productie van friet.

70 ton/uur

Wasinstallatie: loofscheiden

Na het wassen worden de laatste verontreinigingen verwijderd. Dit gaat voornamelijk om loof en plastic. Hierdoor houden we een zo puur mogelijk product over.

70 ton/uur

Wasinstallatie: sorteren

Het sorteren van de aardappels zorgt ervoor dat we de gevraagde maat afleveren bij onze klanten. Van de grootste aardappels wordt friet gesneden. De middelste maat wordt gebruikt voor producten als aardappelbolletjes of -puree. De ondermaat wordt gebruikt als veevoer. Zo zorgen we ervoor dat alle aardappels benut kunnen worden.

70 ton/uur

Wasinstallatie: bunkeren

De bunker dient als tussenbuffer en zorgt ervoor dat de wasinstallatie altijd kan blijven doordraaien.

Als een vrachtwagen vol is, slaan we de aardappels tijdelijk op in de bunker totdat de volgende lege vrachtwagen klaarstaat. Hierdoor hoeft de installatie niet te stoppen en verloopt het gehele wasproces efficiënt.

70 ton/uur